Bye-bye winter! / Viszlát tél!

Disadvantages / advantages of winter


Today is 28th February, the last day of winter. I know that the astronomical spring starts only on 20th March, but I prefer to take into consideration the meteorogical beginning of the seasons. /
Ma Február 28-a van, a tél utolsó napja. Tudom, hogy a csillagászati tavasz csak Március 20-án kezdődik, viszont sokkal jokkal jobban szeretem az évszakok meteorológiai kezdetét figyelembe venni.

I don't mind that the end of the coldest season of the year is here, as I'm definitely a summer person, so I thought it would be nice to write a blog entry to say a 'painful' farewell to the winter. /
Nem bánom, hogy az év leghidegebb évszakának itt van a vége, hiszen határozottan nyárkedvelő 'gyerek' vagyok, úgyhogy azt gondoltam, jó ötlet lenne blogbejegyzést írni a téltől való 'fájdalmas' búcsúról.

To begin with, I would like to introduce why I hate winter so much. :)
First of all, I feel this way, because this season is cold, and I can't stand being cold. Really, I hate the low temperature as much as when I have to dive into a chilly swimming pool it's already a torture for me. /
Kezdetnek be szeretném mutatni, hogy miért is utálom annyira a telet. :)
Először is, azért érzek így, mivel ez az évszak hideg, és utálok fázni. De tényleg, annyira utálom az alacsony hőmérsékletet, hogy amikor bele kell merülnöm az úszómedence hűvös vizébe, már az kínszenvedés számomra.

In addition to this, because of the cold weather, we're more receptive to get certain diseases. I had not been ill for almost 3 years, but this winter I got cold, and I'm sure it happened, because once I was freezing overnight in the countryside (at home) because of the lack of proper heating. In summer I just would have been fine. /
Továbbá, a hideg időjárás miatt sokkal fogékonyabbak vagyunk bizonyos betegségekre. Korábban 3 évig nem voltam beteg, viszont ezen a télen megfáztam, és biztos vagyok benne, hogy ez azért történt, mert egyszer előfordult vidéken (otthon), hogy nem fűtöttünk be megfelelően, és egész éjszakán át fáztam. Nyáron ez egyszerűen csak nem fordult volna elő.

Winter has a negative impact on our mood too. I’ve noticed that my mood is much better during the summer - obviously. It's a fact that people tend to suffer more from depression in winter, and I just found the proper name of the phenomenon which is 'seasonal affective disorder'. It does exist. /
A tél a hangulatunkra is negatív hatással van. Észrevettem, hogy a kedvem sokkal jobb nyáron - nyilván. Tény, hogy az emberek télen sokkal hajlamosabbak depressziótól szenvedni, és még a jelenség hivatalos elnevezését is megtaláltam, ami nem más, mint 'szezonális depresszió'. Úgyhogy ez valóban létezik.

In addition, in winter our immune system is under a bigger pressure as we have less access to fresh vegetables, and because of the shorter days and gloomy weather, you get less exposure to sunlight as well. The latter has a serious impact on the vitamin D production of our body, if the lack of sunny hours themselves would not be disappointing enough. /
Mitöbb, télen az immunrendszerünk is nagyobb nyomás alatt van, mivel a friss zöldségekhez minimálisabb hozzáférési lehetőségünk van, illetve a rövidebb nappalok és zord idő miatt kevesebb napfénynek vagyunk kitéve. Utóbbi jelentős befolyással van szervezetünk D vitamin előállítására, ha a napos órák alacsony száma nem lenne önmagában is elég kiábrándító.

So, I can say that I'm not a massive fan of this season, but I also have to admit that winter has not only disadvantages, but some advantages too. /
Úgyhogy, azt tudom mondani, nem vagyok túlzott rajongója ennek az évszaknak, viszont be kell vallanom, hogy a télnek nem csak hátrányai, de néhány előnye is van. 

What kind of positive things does winter include? For instance, in winter it's so easy to feel fortunate. Whether you get a sunny day, a fun snow shovelling, a nice, hot food or drink when you feel cold or when you just see the snowfall, you are more able to realise the bright side of the moments. /
Milyen pozitív dolgokat foglal magába a tél? Télen például sokkal könnyebben veszed észre azt, ha szerencséd van valamiben. Mindegy, hogy ez azt jelenti, hogy örülsz a jó időnek, egy vidám hólapátolásnak, egy kellemes forró ételnek vagy italnak, amikor fázol, vagy csak amikor a hóesést nézed, sokkal könnyebben észleled a pillanatok vidám oldalát.

Secondly, in winter you can admire the art of the nature too (if you don't stay at the city during the whole season) which can be exceptionally beautiful. /
Másodsorban, télen a természet művészi szépségét is meg tudod csodálni (ha nem töltöd az egész telet a városban), ami különösen gyönyörű tud lenni.

I moved home from Budapest last month, so I had some wanderings towards the lake beside our village (Vadasa-lake), and had the possibility to spend time in the snowy nature to breathe some fresh air. You can see a few photos below that I took during one of my walkings. Even though, the environment is going to look even nicer when all of the trees will begin blooming. So bye-bye winter and welcome spring! :) /
Múlt hónapban hazaköltöztem Budapestről, így több lehetőségem volt elsétálni a falu melletti tóhoz (Vadása-tó), és a havas tájban gyönyörködve szívhattam egy kis friss levegőt. Lent láthatsz néhány fotót azok közül, amiket egyik sétálásom alkalmával készítettem. Viszont a természet még szebb lesz, amikor majd az összes fa elkezd virágozni. Úgyhogy viszlát tél, és hello tavasz! :)


Thank you for reading this blog entry. You can follow me on Facebook too, if you wish. /
Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzést. Itt követhetsz Facebookon, ha gondolod.

xx Rose

0 megjegyzés:

Post a Comment