Studies / Tanulmányok

'A child educated only at school is an uneducated child.' /
'Csak az iskolában oktatott gyermek egy tanulatlan gyermek.'

                                                                                                 George Santayana


Such a true quote! Education is just a little piece of the whole if you consider what people really need to learn to fulfil their lives. They have to learn from their own mistakes, but curiosity is what they basically should have. Curiosity makes them thinking, questioning and exploring certain facts and correlations - things they don't learn through the conventional education. /
Milyen igaz idézet! Az oktatás csak egy része az egésznek, ha figyelembe veszed, hogy az embereknek valójában mi mindent kell megtanulniuk ahhoz, hogy érvényesülhessenek az életben. Tanulniuk kell a saját hibáikból, de alapvetően a kíváncsiság az, amivel szükséges rendelkezniük. A kíváncsiság készteti őket gondolkodásra, kérdezésre és különböző tények, illetve összefüggések felfedezésére - olyan dolgokra, amelyeket a hagyományos oktatás által nem tudnak elsajátítani.

The quote at the top makes so much sense to me, especially today, because I went to the university to print off all the documents I will need to learn from to pass my final exams this spring / early summer. You can see the result below: /
Az oldal tetején található idézet rendkívüli jelentéssel bír számomra, különösen ma, mert az egyetemen kinyomtattam mindazon dokumentumokat, melyekből tanulnom kell annak érdekében, hogy átmenjek a záróvizsgákon tavasszal / kora nyáron. Az eredményt itt láthatod:


I don't know whether to laugh or cry, but do you know what? I will just do what students are doing in the following video. /
Nem tudom, hogy nevessek-e vagy sírjak, de tudod mit? Csak azt fogom tenni, amit a diákok a következő videóban.


I'm sure it is not normal, nor healthy (not even possible!) to study as much material as it's expected. Personally, I always can't wait to pass my exams just to forget about the overflowing information in my mind as soon as possible. You will learn everything at your future workplace anyway. I know I'm not the first university student who is complaining, but it is always a relief to judge the system. :) /
Biztos vagyok benne, hogy nem normális és nem is egészséges (illetve nem lehetséges!) annyi anyagot megtanulni, mint elvárt lenne. Személy szerint, mindig alig várom, hogy  minél hamarabb elfelejthessen vizsgák után az agyamban túláradó információ mennyiséget. Úgyis mindent meg fogunk tanulni a jövőbeli munkahelyünkön, ami szükséges. Tudom, hogy nem én vagyok az első egyetemista, aki panaszkodik, de a rendszert elítélni mindig megkönnyebbülés. :)


Thank you for reading this blog entry. You can follow me on Facebook too, if you wish. /
Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzést. Itt követhetsz Facebookon, ha gondolod.

xx Rose

0 megjegyzés:

Post a Comment