Drinking spring water

Health benefits, and another possibility for Universal connection


In the area where I grew up (western Hungary), you can find many spring water sources, so I had the fortune to drink crystal clear natural water many times. My favourite spring water source is located next to lake Vadása where I like running and walking, so when I am nearby I always give a nice treat to my cells by this gift of Earth (spring water). /
Ahol felnőttem (Nyugat-Magyarországon), rengeteg forrásvíz lelőhelyre bukkanhatunk, így sokszor volt szerencsém kristálytiszta forrásvizet inni. Kedvenc forrásom a Vadása-tó mellett található, ahol szeretek futni és sétálni, így mikor arra járok, egy kicsit mindig kényeztetem a sejtjeim a Föld ezen ajándékával (forrásvíz).

Spring water is great as it isn't treated by chemicals, does not contain pharmaceutical residues like antibiotics and hormones (especially estrogen), and had not flown through man-made plumbing system, so it is obviously not polluted as much as our tap water. It is free from the most typical contaminants like heavy metals and microorganisms including bacteria, fungi and viruses as well. It's very important to know the source of the spring water, because not every water supply that flows out of the ground is truly clean and healthy. The water has to be examined regularly to be sure it is safe: it has to be tested for 'drinkability'. /
A forrásvíz nagyszerű, hiszen nincs kémiai anyagokkal kezelve, nem tartalmaz gyógyszermaradványokat, mint antibiotikumokat és hormonokat (különösen ösztrogént), és nem folyt keresztül ember-alkotta vízvezeték rendszereken, így nyilvánvalóan nem annyira szennyezett, mint amennyire a csapvizünk. Mentes a legtipikusabb szennyező anyagoktól is, mint nehézfémek, illetve mikroorganizmusok ideértve a baktériumokat, gombákat és vírusokat. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy a forrásvíz honnan érkezik, mert nem minden földből feltörő víz igazán tiszta és egészséges. A víznek rendszeresen be kell lennie vizsgáltatva, hogy biztosak lehessünk annak biztonságában.

As source water contains abundant amount of minerals, like calcium, potassium, magnesium and sodium, as well as oxygen, it has an apparent health benefit: it alkalises and cleans the body on a cellular level. Source water is living water filled with natural electrolytes on which our body is running. Our body does not run on calories, carbohydrates, proteins or fat. Our body runs on electricity and electrons, so actually humans eat and drink to recharge their body's electric potential, thus energise themselves. It is just as easy. 
Mivel a forrásvíz rengeteg ásványi anyagot, pl. kalciumot, káliumot, magnéziumot és nátriumot, illetve oxigént tartalmaz, nyilvánvaló egészségügyi előnyökkel rendelkezik: sejtszinten tisztítja és lúgosítja a testet. A forrásvíz 'élő víz' a természetből származó elektrolitokkal feltöltve, amelyeken testünk működése alapul. A testünk nem kalóriát, szénhidrátot, fehérjéket vagy zsírokat használ fel energianyeréshez. Elektronokkal és elektromossággal működünk, így tulajdonképpen az emberek táplálkozásának és vízfogyasztásának célja az, hogy feltöltsék testük elektromos potenciálját, tehát energiát nyerjenek. Ez ilyen egyszerű.

If you would like to learn more about our body's electricity, and the truth how our body really works, watch this experimentation by Dr. Robert O. Young who introduces it in a very easy, logical and understandable way. What we can see in the video is that our body runs on salt which contains every minerals we need, and not on sugar. Sugar is poison to our body, but what we do need is salt: that's why all of the fluids of our body is salty, like tears, our blood and even our sweat. /
Ha többet szeretnél tudni testünk elektromos működési elvéről, és arról, hogy az valójában hogyan működik, nézd meg ezt a Dr. Robert O. Young által végrehajtott kísérletet, aki ezt nagyon egyszerűen, logikusan és érthetően bemutatja. A videó angol nyelvű, viszont látványos. Amit láthatunk benne az, hogy testünknek tulajdonképpen sóra van szüksége a megfelelő működéshez, ami minden fontos ásványi anyagot tartalmaz, és nem pedig cukorra. A cukor méreg a sóval ellentétben: testünk összes belső folyadékrendszere sós, csakúgy mint a könnyünk, a vérünk és még az izzadtságunk is.


By drinking clean spring water we can ensure the electronic communication between our cells so they can regenerate faster, carry information more quickly, and work properly. I have heard many times that water has 'intelligence', it carries messages too, and reacts to our thoughts. No matter if it is mysterious, life is complex, and we know a very little about it, because we only believe what we can perceive with our eyes. This attitude is shallow, that's why I am seeking for answers personally: I don't believe that everything is based on materialism. I admire water as it builds us up (up to at least 70%), and by choosing spring water we can strengthen our connection with the Universe, and acquire much more (universal) energy compared to tap and bottled water. This way our spiritual sensitivities do strengthen, so beyond eating, drinking clean spring water is another great possibility for us to connect to the Earth's energy flow. /
Forrásvíz-fogyasztás által a sejtjeink közötti elektromos kommunikációt is biztosítjuk, így azok hamarabb regenerálódnak, gyorsabban továbbítanak információt, és megfelelően működnek. Rengetegszer hallottam, hogy a víz 'intelligenciával' rendelkezik, és üzeneteket is továbbít, illetve 'reagál' gondolatainkra. Nem számít, hogy ez misztikus-e vagy sem, az élet összetett, és mi nagyon keveset tudunk róla, mivel csak azt hisszük el, ami szemmel látható. Ez a hozzáállás felszínes, én személy szerint ezért kutatok válaszok után: nem hiszek abban, hogy minden az anyagi világon alapul. Csodálom a vizet, mivel ez épít fel minket (legalább 70%-ban), és a forrásvíz választásával erősíteni tudjuk kapcsolatunkat az Univerzummal, így sokkal több (univerzális) energiához juthatunk, mint csap- és palackozott víz által. Ilyen módon a spirituális érzékeink valóban erősödnek, és az étkezésen túl a tiszta forrásvíz fogyasztása egy másik remek lehetőség arra, hogy rácsatlakozzunk a Föld energiaáramlására.

You can learn here about the Universal connection by eating. /

When I was sick 3 years ago, I walked to this favourite water source of mine almost every single day, filled some bottle up, then I went home. I am sure that it contributed to my faster healing process. /
Amikor 3 évvel ezelőtt beteg voltam, majdnem minden nap elsétáltam kedvenc forrásvíz-nyerőhelyemhez, megtöltöttem néhány palackot, majd hazamentem. Biztos vagyok benne, hogy ez hozzájárult a gyorsabb gyógyulási folyamathoz.

Water source next to lake Vadása / Forrásvíz a Vadása-tó mellett
Thank you for reading this blog entry. Follow me on Facebook, if you wish. /
Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzést. Kövess Facebookon, ha gondolod.


xx Rose

0 megjegyzés:

Post a Comment